ERP systém pre papierenský koncern - Prípadová štúdia

Medzinárodný papierenský koncern už mnoho rokov prevádzkuje svoj vlastný interne vyvinutý ERP systém. Na jeho údržbu a občasné úpravy museli zamestnávať trvalý vývojový tím. Keďže tím nebol plne vyťažený spoločnosť mala problém s jeho financovaním a oslovila ADUS Technologies.

Náš prístup

Tím ADUS Technologies dôkladne zanalyzoval ERP systém, aby sa zoznámil s architektúrou a biznis logikou. Do hĺbky sa oboznámiť s komplexným ERP systémom predstavovalo veľmi strmú krivku učenia. Naši vývojári museli rozlúštiť množstvo neštandardných architektonických vzorov, celý interný UI framework a rozsiahly dátový model, zatiaľ čo naši analytici prechádzali stovky biznis procesov natvrdo zakomponovaných v zdrojovom kóde. Napriek tomu dokázal náš tím v krátkom čase začať s poskytovaním plnej podpory pre nášho zákazníka a dokonca vytvárať nové funkcie.

Technické aspekty

Našťastie pre nás bol dotknutý ERP systém postavený na Java platforme s Tomcat serverom a Spring a Hibernate frameworkami. Tieto technológie spadajú medzi naše hlavné činnosti, takže vďaka našim skúsenostiam bol celý proces jednoduchší. V rámci ďalších krokov sme nastavili workflow pre kontinuálnu integráciu a upustili sme od ručného nasadzovania aplikácie. To nám umožnilo dodávať rýchlejšie a spoľahlivejšie, čo prispelo k ďalším úsporám na čase aj financiách pre nášho zákazníka.

Dlhodobé partnerstvo

S našim agilným prístupom sa vývoj a údržba ukázali byť spoľahlivé a rýchle ako pri internom tíme, zatiaľ čo náklady pre nášho zákazníka klesli na polovicu. Vďaka tomu naša spolupráca prerástla v dlhodobé partnerstvo.