Náš vývojový proces

Náš proces vývoja softvéru je rokmi odskúšaný a vyladený do najmenších detailov. Stále ale dokážeme byť flexibilný a počúvať zákazníka. Kladieme dôraz na to aby naši zákazníci boli vždy informovaný o stave projektu a aktívne sa zapájali.

Konzultácia
Vždy začíname úvodným rozhovorom o vašich požiadavkách a problémoch. Keď poznáme vaše problémy, vieme navrhnúť najlepšie riešenia.

Rozpočet a Plán
Potom sa porozprávame časovom harmonograme a rozpočte. Vieme že to musí byť rýchlo, spoľahlivo a rozpočet je obmedzený.

Analýza a Dizajn
Ďalej príde na rad podrobný dialóg o všetkých funkciách, ktoré ma systém plniť, aby sme sa uistili že na konci dostanete to čo očakávate. Vaše požiadavky zdokumentujeme a Vy ich skontrolujete.

Programovanie
Akonáhle sa odsúhlasia požiadavky začne sa samotné programovanie. To bude tá najzaujímavejšia časť! Priebežne Vám budeme ukazovať prototypy a dokončené komponenty. Vďaka našim agilným procesom budete mať stále možnosť robiť zmeny. Tiež budete môcť transparentne sledovať náš postup, pretože Vám dáme prístup do nášho interného systému.

Používateľské testovanie
Akonáhle dokončíme všetky súčasti, odovzdáme Vám výslendý produkt na testovanie, aby ste si overili, že všetko funguje podľa Vašich očakávaní.

Spustenie produkcie
Keď budete spokojní, pristúpime k záverečnej fáze a tou je nasadenie do produkčnej prevádzky.

Podpora
To samozrejme nie je koniec. V prípade otázok, alebo neskorších problémov sa na nás môžte obrátiť a radi Vám poskytneme podporu. Takisto vieme do systému zapracovať dodatočné zmeny.

Tajomstvom ako robiť kvalitný softvér je komunikácia. Musíte byť schopný efektívne komunikovať v rámci tímu aj so zákazníkom.

Peter
Chief Technology Officer

Vytvoríme Vám cenovú ponuku