ERP for paper production holding

ERP systém pre papierenský koncern

Technology stack

java

spring

hibernate

maven

ibm db2

apache velocity

Customer objectives

Medzinárodný papierenský koncern už mnoho rokov prevádzkuje svoj vlastný interne vyvinutý ERP systém. Na jeho údržbu a občasné úpravy museli zamestnávať trvalý vývojový tím. Keďže tím nebol plne vyťažený spoločnosť mala problém s jeho financovaním a oslovila ADUS Technologies.

Náš prístup

Tím ADUS Technologies dôkladne zanalyzoval ERP systém, aby sa zoznámil s architektúrou a biznis logikou. Do hĺbky sa oboznámiť s komplexným ERP systémom predstavovalo veľmi strmú krivku učenia. Naši vývojári museli rozlúštiť množstvo neštandardných architektonických vzorov, celý interný UI framework a rozsiahly dátový model, zatiaľ čo naši analytici prechádzali stovky biznis procesov natvrdo zakomponovaných v zdrojovom kóde. Napriek tomu dokázal náš tím v krátkom čase začať s poskytovaním plnej podpory pre nášho zákazníka a dokonca vytvárať nové funkcie.

Technické aspekty

Našťastie pre nás bol dotknutý ERP systém postavený na Java platforme s Tomcat serverom a Spring a Hibernate frameworkami. Tieto technológie spadajú medzi naše hlavné činnosti, takže vďaka našim skúsenostiam bol celý proces jednoduchší. V rámci ďalších krokov sme nastavili workflow pre kontinuálnu integráciu a upustili sme od ručného nasadzovania aplikácie. To nám umožnilo dodávať rýchlejšie a spoľahlivejšie, čo prispelo k ďalším úsporám na čase aj financiách pre nášho zákazníka.

Dlhodobé partnerstvo

S našim agilným prístupom sa vývoj a údržba ukázali byť spoľahlivé a rýchle ako pri internom tíme, zatiaľ čo náklady pre nášho zákazníka klesli na polovicu. Vďaka tomu naša spolupráca prerástla v dlhodobé partnerstvo.

Zobraziť všetky

Prečítajte si Prípadové štúdie o našich riešeniach

Insurance Portal

Handheld Scanner technology upgrade for Industry ERP

Public sector WordPress server migration

Potrebujete vlastný software alebo aplikáciu? Kontaktujte našu technickú podporu.