Contact Portal web application

Webový portál na vyhľadávanie kontaktov

Podnikový softvér
Utillized Technologies

wordpress

php

mySQL

angular

html5

css3

As the name Contact Portal suggests, the idea was to create a web portal where users could search and browse business contacts and also add new contacts (i.e. of their own business). Just like internet version of yellow pages, but international and better search capabilities.

Požiadavky zákazníka

Hlavné požiadavky nášho zákazníka boli:

Použité technológie

Rozhodli sme sa pre UI v technológii AngularJS, ktorá nám dala širokú flexibilitu pri návrhu User Experience. Backend sme vyvíjali v PHP, kvôli jednoduchosti, avšak použili sme viaceré návrhové vzory používané pri tvorbe veľkých systémov kvôli prehľadnej štruktúre kódu a škálovateľnosti. Backend a frontend spolu komunikujú prostredníctvom RESTového API a celý portál beží na Apache web serveri a MySQL databáze.

Záverečná výzva

V podstate išlo o malý a celkom štandardný projekt, no na konci nás čakala jedna veľká výzva. Potrebovali sme nahraľ počiatočné dáta do dokončeného portálu. Tie boli roztrúsené v rôznych súboroch, ktoré nemali rovnakú štruktúru, ale čo bolo horšie dáta boli nekonzistentné. Museli sme vytvoriť špeciálnu transformáciu pre každý súbor, dáta vyčistiť, skonsolidovať a až tak migrovať do produkčnej databázy. Nakoniec sa nám to však podarilo a portál ožil.

Zobraziť všetky

Prečítajte si Prípadové štúdie o našich riešeniach

Devi web application

Nový webový klient pre ERP systém

Inventory applikácia pre obchody

Potrebujete vlastný software alebo aplikáciu? Kontaktujte našu technickú podporu.