Case studies
Prípadové štúdie

Naše riešenia na mieru

Radi sa delíme o naše vedomosti

Počas pôsobenia našej spoločnosti sme už vytvorili množstvo zákazkových softvérových riešení. Aby sme vám ukázali praktické príklady ako pracujeme a ako s čím vám vieme pomôcť, pripravili sme prípadové štúdie našich vybraných projektov.

hero image
Podnikový softvér

Nový webový klient pre ERP systém

Náš dlhoročný klient úspešne používa vlastný ERP systém s tučným klientom na riadenie svojej prevádzky výroby papiera. V niektorých prípadoch sa však tučný klient začal ukazovať ako ťažkopádny a zastaralý, Preto vznikla požiadavka na vytvorenie moderného webového klienta aspoň pre časť systému ku ktorej je výhodnejšie pristupovať cez web a mobilné zariadenia.

Náš prístup

Nové webové rozhranie ponúka funkcie prihlásenia, odhlásenia, zobrazenie prihláseného používateľského profilu, úpravu hodnoty hrúbky papiera s ďalšou logikou, ktorá automaticky dopĺňa niektoré známe hodnoty a tým odľahčuje používateľa. Takýto prístup urýchľuje biznis procesy a uľahčuje prácu používateľom. Webový klient je k dispozícii v dvoch jazykoch - Nemeckom a Anglickom s možnosťou jednoducho pridať ďalšie jazyky.

ERP
Technické aspekty

Webový klient pristupuje priamo k dátam ERP podobne ako klient tučný. Frontendová časť je vyvinutá v Angular 10 technológii s PrimeNG komponentami. Backend je postavený ako Java aplikácia bežiaca v Tomcat serveri s CXF modulom a s frontendom komunikuje prostredníctvom RESTového rozhrania. Vďaka webovým technológiám bol vývoj značne zjednodušený a pribudlo viacero funkcií, ktoré nebolo možné implementovať v destkopovej aplikácii. Jednou z nich je napríklad trojstavový checkbox.

Prínos riešenia pre zákazníka

Toto riešenie prinieslo nášmu zákazníkovi viacero benefitov. Pracovníkom umožnuje pracovať s mobilnými zariadeniami, čo doteraz nebolo možné. Vďaka tomu sa zvýšila efektivita práce a zlepšil používateľský komfort.

hero image

Inventory applikácia pre obchody

hero image

Dokument manažment systém pre globálneho výrobcu hliníka - Prípadová štúdia

hero image

ERP systém pre papierenský koncern

hero image

Softvér na plánovanie výroby pre medzinárodnú automotive spoločnosť

hero image

Platforma pre verejné obstarávanie

hero image

Ako sme sa stali technologickým partnerom medzinárodného IBM resellera

hero image

Kontrola kvality pre dodávateľa Telco softvéru

hero image

Objednávkový systém zubných implantátov

hero image

Aplikácia pre rally pretekárov

hero image

Webový portál na vyhľadávanie kontaktov

Potrebujete vlastný software alebo aplikáciu? Kontaktujte našu technickú podporu.

Zobraziť všetky

Nepíšeme iba kódy
píšeme aj blogy

hero image
Why your Software Vendor needs a well-defined development process
hero image
10 Ways You Can Get Better Quality and Faster Delivery from your software supplier
hero image
3 Pitfalls of Cross-Platform Mobile App Technologies
hero image
Is Custom Software Really More Expensive?
hero image
What Are the Greatest Enterprise IT Costs?
hero image
Reducing IT Costs of Your Enterprise