Mobile app to change the world of rally racing

Aplikácia pre rally pretekárov

Startup Software
Utillized Technologies

android

java

rest api

angular

html5

css3

Smart Pilot

Alex is a young entrepreneur with passion for technology and innovation and background in rally racing. He came to us with a vision of new technology that would change the world of rally. A mobile app that would improve situational awareness of rally crews, provide real time data about car status, enhance navigation experience, possibly even eliminate the need for a co-driver.

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo vytvoriť aplikáciu pre tablety pripojené k OBD konektoru v aute. Cez OBD rozhranie potom aplikácia číta živé dáta zo senzorov v aute a zobrazuje ich posádke, ktorá tak má prehľad o stave systémov a v prípade kritických hodnôt dostane varovanie. Ďalej poskytuje aplikácia navigačné funkcie s mapou zobrazujúcou aktuálnu trať, pozíciu auta a navigačné poznámky.

Technológie

Po zhodnotení všetkých požiadaviek a možností sme sa rozhodli vytvoriť aplikáciu ako hybridnú kvôli jednoduchšej portabilite na iné platformy. Hlavnou platformou však stále bol Android. Postavili sme natívny Android backend v Jave s RESTovým API a nad tým HTML 5 frontend. Samozrejme sme pritom čelili mnohým technickým výzvam. Jednou z nich bola komunikácia s OBD rozhraním v aute. Bez predchádzajúcich skúseností s automobilovou elektronikou si táto časť vyžadovala dlhé hodiny bádania. Keď sme zvládli všetky komunikačné problémy, zvyšok bol už o niečo jednoduchší, len niekoľko kalkulácií a zobrazenie hodnôt vhodným spôsobom, aby ich posádka bola schopná bleskovo prečítať za jazdy. Pri dizajnovaní používateľského rozhrania sme neustále museli myslieť na to, že posádka má čas len na letmý pohľad na obrazovku a musia hneď vidieť všetky údaje, pretože ich pozornosť musí byť v prvom rade na ceste.

Najskôr sme museli nájsť spôsob ako jednoducho importovať trať s gps súradnicami. Potom sme vytvorili algoritmus, ktorý automaticky vygeneruje navigačné poznámky pre každú zákrutu a úsek trate.

Ďalšia náročná úloha bola funkcia navigácie. Najskôr sme museli nájsť spôsob ako jednoducho importovať trať s gps súradnicami. Potom sme vytvorili algoritmus, ktorý automaticky vygeneruje navigačné poznámky pre každú zákrutu a úsek trate. To zahŕňalo výpočet uhla zákruty, ostrosť, vzdialenosť do ďalšej zákruty a ďalšie atribúty. Všetko len podľa GPS koordinátov.

Cieľová čiara

Tento projekt bol pre nás ozajstnou výzvou, spojenou s mnohými pochybnosťami či to vôbec zvládneme. Ale podarilo sa nám nájsť riešenia pre všetky problémy a nakoniec z toho bol náš najzábavnejší projekt, pretože sme aplikáciu testovali v praxi jazdením na autách. Smart Pilot je momentálne v testovacej prevádzke, kde sa zisťuje ako sa dokáže uplatniť v motoristickom športe.

Zobraziť všetky

Prečítajte si Prípadové štúdie o našich riešeniach

Devi web application

Nový webový klient pre ERP systém

Inventory applikácia pre obchody

Potrebujete vlastný software alebo aplikáciu? Kontaktujte našu technickú podporu.