Dental implant ordering system
Objednávkový systém zubných implantátov
december 9, 2020
ordering system

The company had been managing lots of orders from their clients - dentists and implantologists. Using standard means such is e-mail it became very difficult to keep track of orders and any additional changes. Therefore, we were asked to create an online ordering system for submitting and managing customer orders for implants.

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo vytvoriť formulár na odosielanie objednávok pre zákazníkov, administratívne rozhranie pre správu objednávok a zákazníkov. V rámci objednávok je nutné pracovať s veľkoobjemovými prílohami ako sú 3D skeny chrupu.

Technické riešenie

Technické riešenie pozostávalo z objektovo orientovaných programovacích jazykova pre back-end aj front-end. Pre back-end bolo zvolené PHP ako vhodná technológia, ktorá umožňuje perzistenciu dát v databáze a tiež vytvorenie API pre komunikáciu s front-endom. Front-end bol implementovaný v technológii Angular. Hlavný dôraz pri vývoji bol však kladený na UI a UX dizajn, tak aby zodpovedal požiadavkám zákazníka a zároveň bola aplikácia responzívna s rýchlou odozvou.

Zobraziť všetky

Prečítajte si Prípadové štúdie o našich riešeniach

hero image

Nový webový klient pre ERP systém

hero image

Inventory applikácia pre obchody

hero image

Dokument manažment systém pre globálneho výrobcu hliníka - Prípadová štúdia

Potrebujete vlastný software alebo aplikáciu? Kontaktujte našu technickú podporu.