New web client for ERP system 🇦🇹

New web client for ERP system 🇦🇹

Podnikový softvér

Technology stack

primeng

java

tomcat

html5

css3

rest api

The client / Austria

Náš dlhoročný klient úspešne používa vlastný ERP systém s tučným klientom na riadenie svojej prevádzky výroby papiera. V niektorých prípadoch sa však tučný klient začal ukazovať ako ťažkopádny a zastaralý, Preto vznikla požiadavka na vytvorenie moderného webového klienta aspoň pre časť systému ku ktorej je výhodnejšie pristupovať cez web a mobilné zariadenia.

Náš prístup

The new web interface offers use cases of login, logout, view logged user profile and modify paper thickness value with additional logic such as automatic creation of values after entering specific fields. This allows for better workflow of business processes. The web is available in two languages – German and English with easy way of adding multiple others.

Technické aspekty

Webový klient pristupuje priamo k dátam ERP podobne ako klient tučný. Frontendová časť je vyvinutá v Angular 10 technológii s PrimeNG komponentami. Backend je postavený ako Java aplikácia bežiaca v Tomcat serveri s CXF modulom a s frontendom komunikuje prostredníctvom RESTového rozhrania. Vďaka webovým technológiám bol vývoj značne zjednodušený a pribudlo viacero funkcií, ktoré nebolo možné implementovať v destkopovej aplikácii. Jednou z nich je napríklad trojstavový checkbox.

Prínos riešenia pre zákazníka

Toto riešenie prinieslo nášmu zákazníkovi viacero benefitov. Pracovníkom umožnuje pracovať s mobilnými zariadeniami, čo doteraz nebolo možné. Vďaka tomu sa zvýšila efektivita práce a zlepšil používateľský komfort.

Team

Code

Zobraziť všetky

Prečítajte si Prípadové štúdie o našich riešeniach

No-code Business platform SaaS 🇨🇭

Project management SaaS for Telco 🇫🇷

Industry ERP Java upgrade 6 → 17 🇦🇹

Potrebujete vlastný software alebo aplikáciu? Kontaktujte našu technickú podporu.