New web client for ERP system
Nový webový klient pre ERP systém

Podnikový softvér

január 4, 2021

Náš dlhoročný klient úspešne používa vlastný ERP systém s tučným klientom na riadenie svojej prevádzky výroby papiera. V niektorých prípadoch sa však tučný klient začal ukazovať ako ťažkopádny a zastaralý, Preto vznikla požiadavka na vytvorenie moderného webového klienta aspoň pre časť systému ku ktorej je výhodnejšie pristupovať cez web a mobilné zariadenia.

Náš prístup

Nové webové rozhranie ponúka funkcie prihlásenia, odhlásenia, zobrazenie prihláseného používateľského profilu, úpravu hodnoty hrúbky papiera s ďalšou logikou, ktorá automaticky dopĺňa niektoré známe hodnoty a tým odľahčuje používateľa. Takýto prístup urýchľuje biznis procesy a uľahčuje prácu používateľom. Webový klient je k dispozícii v dvoch jazykoch - Nemeckom a Anglickom s možnosťou jednoducho pridať ďalšie jazyky.

ERP
Technické aspekty

Webový klient pristupuje priamo k dátam ERP podobne ako klient tučný. Frontendová časť je vyvinutá v Angular 10 technológii s PrimeNG komponentami. Backend je postavený ako Java aplikácia bežiaca v Tomcat serveri s CXF modulom a s frontendom komunikuje prostredníctvom RESTového rozhrania. Vďaka webovým technológiám bol vývoj značne zjednodušený a pribudlo viacero funkcií, ktoré nebolo možné implementovať v destkopovej aplikácii. Jednou z nich je napríklad trojstavový checkbox.

Prínos riešenia pre zákazníka

Toto riešenie prinieslo nášmu zákazníkovi viacero benefitov. Pracovníkom umožnuje pracovať s mobilnými zariadeniami, čo doteraz nebolo možné. Vďaka tomu sa zvýšila efektivita práce a zlepšil používateľský komfort.

Zobraziť všetky

Prečítajte si Prípadové štúdie o našich riešeniach

hero image

Nový webový klient pre ERP systém

hero image

Inventory applikácia pre obchody

hero image

Dokument manažment systém pre globálneho výrobcu hliníka - Prípadová štúdia

Potrebujete vlastný software alebo aplikáciu? Kontaktujte našu technickú podporu.