New web client for ERP system
Nový webový klient pre ERP systém

Podnikový softvér

január 4, 2021
ERP

Náš dlhoročný klient úspešne používa vlastný ERP systém s tučným klientom na riadenie svojej prevádzky výroby papiera. V niektorých prípadoch sa však tučný klient začal ukazovať ako ťažkopádny a zastaralý, Preto vznikla požiadavka na vytvorenie moderného webového klienta aspoň pre časť systému ku ktorej je výhodnejšie pristupovať cez web a mobilné zariadenia.

Náš prístup

Nové webové rozhranie ponúka funkcie prihlásenia, odhlásenia, zobrazenie prihláseného používateľského profilu, úpravu hodnoty hrúbky papiera s ďalšou logikou, ktorá automaticky dopĺňa niektoré známe hodnoty a tým odľahčuje používateľa. Takýto prístup urýchľuje biznis procesy a uľahčuje prácu používateľom. Webový klient je k dispozícii v dvoch jazykoch - Nemeckom a Anglickom s možnosťou jednoducho pridať ďalšie jazyky.

Technické aspekty

Webový klient pristupuje priamo k dátam ERP podobne ako klient tučný. Frontendová časť je vyvinutá v Angular 10 technológii s PrimeNG komponentami. Backend je postavený ako Java aplikácia bežiaca v Tomcat serveri s CXF modulom a s frontendom komunikuje prostredníctvom RESTového rozhrania. Vďaka webovým technológiám bol vývoj značne zjednodušený a pribudlo viacero funkcií, ktoré nebolo možné implementovať v destkopovej aplikácii. Jednou z nich je napríklad trojstavový checkbox.

Prínos riešenia pre zákazníka

Toto riešenie prinieslo nášmu zákazníkovi viacero benefitov. Pracovníkom umožnuje pracovať s mobilnými zariadeniami, čo doteraz nebolo možné. Vďaka tomu sa zvýšila efektivita práce a zlepšil používateľský komfort.

Zobraziť všetky

Nepíšeme iba kódy
píšeme aj blogy

hero image
Why your Software Vendor needs a well-defined development process
hero image
10 Ways You Can Get Better Quality and Faster Delivery from your software supplier
hero image
3 Pitfalls of Cross-Platform Mobile App Technologies
hero image
Is Custom Software Really More Expensive?
hero image
What Are the Greatest Enterprise IT Costs?
hero image
Reducing IT Costs of Your Enterprise

Potrebujete vlastný software alebo aplikáciu? Kontaktujte našu technickú podporu.