Production planning software for international automotive company

Softvér na plánovanie výroby pre medzinárodnú automotive spoločnosť

Technology stack

php

doctrine orm

angular

mySQL

html5

css3

Our customer - international automotive supplier with nearly 200 years history and over 20 factories, is doing great job producing quality automotive parts using high-end technology on they production lines. However, they happened to be a bit behind with their production planning software.

Need for a new production planning software

Na plánovanie výroby boli používané štandardné kancelárske nástroje, ručná tvorba produkčných plánov, zdieľané tabuľky a ručné zadávanie postupu výroby. Nakoniec sa z týchto dokumentov ručne kompilovali výstupné zostavy. Tento proces vytváral mnoho priestoru pre chyby a predstavoval nadbytočnú záťaž pre zamestnancov vystavených množstvu údajov, ktoré pre nich neboli relevantné. Keďže išlo o štandardné softvérové produkty, nebolo možné prispôsobiť používateľské rozhranie špecifickým potrebám zamestnancov vo výrobe. Preto sme boli požiadaní o vytvorenie riešenia na mieru, ktoré bude zohľadňovať tieto potreby.

Požiadavky

Hlavným cieľom projektu bolo zefektívniť zber dát, plánovanie výroby a kvalitu reportov. Kľúčovou požiadavkou bola možnosť plánovania produkcie s ohľadom na produkt, výrobné oddelenie, produkčný čas a možnosť zaznamenávať vyrobené a poškodené kusy a výpadky výroby. Tiež bolo nutné poskytnúť integráciu na externé systémy kvôli exportu dát.

Ako sme pomohli nášmu zákazníkovi

Pre nášho zákazníka sme vytvorili softvér, ktorý presne mapuje jeho potreby a úlohy plánovania výroby. Najväčším prínosom nášho riešenia je zjednodušenie používateľského rozhrania, redukcia chybovosti a času potrebného na plánovanie výroby.

Zobraziť všetky

Prečítajte si Prípadové štúdie o našich riešeniach

Insurance Portal

Handheld Scanner technology upgrade for Industry ERP

Public sector WordPress server migration

Potrebujete vlastný software alebo aplikáciu? Kontaktujte našu technickú podporu.