Public procurement platform

Platforma pre verejné obstarávanie

Podnikový softvér

Technology stack

jHipster

java

elasticSearch

postgreSQL

query dsl

docker

ADUS-Technologies dostal možnosť podieľať sa na vývoji, podpore a testovaní najnovšej platformy pre verejné obstarávanie, jednoduché vyhľadávanie firiem a osôb pre ekonomické účely. Ide o úložisko verejných obstarávaní, firiem, vlastníkiov a zákazníkov, kde môže každý vidieť, ktoré spoločnosti participovali vo verejnom obstarávaní, ich ponuky a históriu. To umožňuje inteligentnejší pohľad na ekonomickú históriu právnických osôb.

Java vývoj novej generácie

Naša práca pozostávala z vývoja, podpory a testovania Java aplikácie. Vývojári z ADUS Technologies sa podiľali na vývoji webovej aplikácie založenej na mikroservisoch s rýchly spracovaním.

Technické riešenie

Technológie napredujú rýchlo a my tiež. Na tomto projekte sme použili iba tie najefektívnejšie a vďaka tomu sme boli schopní vytvoriť aplikáciu v najvyššej kvalite.

Zobraziť všetky

Prečítajte si Prípadové štúdie o našich riešeniach

Insurance Portal

Handheld Scanner technology upgrade for Industry ERP

Public sector WordPress server migration

Potrebujete vlastný software alebo aplikáciu? Kontaktujte našu technickú podporu.